היערכות לשעת חירום

Tuesday, 03 April 2012

היערכות לשעת חירום


הקונסוליה הישראלית מבקשת מאזרחים ישראלים לעדכן פרטי קשר על מנת שנוכל להיערך לאפשרות של העברת וקבלת מידע לישראלים בעיתות משבר.

בעדכונכם נא ציינו גם מספרי טלפונים ניידים וכתובות אי-מייל (מנסיון העבר בשעת משבר – מרכזיית הטלפונים קורסת באיזורים הניזוקים).

את הפרטים יש לשלוח בדוא"ל לכתובת:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או בדואר רגיל לכתובת:

Address: 11766 Wilshire Blvd. Suite 1600 Los Angeles, CA 90025

נשמח לשיתוף פעולה מצידכם